Büyükşehir Belediyesi borçluları ilanla arıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, borçlu kişi ve firmalara çeşitli tarihlere yazılar gönderdi. Gönderilen yazılar ise şahıslar adresinle bulanmadığı için bir türlü tebliğ edilemedi. Belediye şimdi borcu kişiler ile ilgili ilan verdi.

Verilen ilanda, 66 kişi ve firmanın Büyükşehir Belediyesi’ne borçlu olduğu belirtildi. Yayınlanan listede bulunanların 1 ay içinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İcra ve Takip Şube Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi halde 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı belirtildi.

İlanla aranan borçluların ödemesi gereken miktarlarının çokluğu ise dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne borçlu olanların listesi için tıklayın;

- Kocaeli Koz, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.kocaelikoz.com/haber/8069126/buyuksehir-belediyesi-borclulari-ilanla-ariyor