Asgari ücretle geçinmek tam bir mucize!

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Madde Fiyatları, TÜİK Tüketim Harcamaları Araştırması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret İstatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli kasım ayında eline geçen ücretle gıdaya günlük 22 TL harcayabiliyor. Buna göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 5.6 TL olurken, öğün başına bu tutar sadece 1.85TL düzeyinde kalıyor. 2019 yılı TÜİK tüketim araştırması sonuçlarına göre en yoksul yüzde 20’lik gelir grubu gelirinin ancak yüzde 28.7’sini gıda harcamalarına ayırabiliyor. Aynı verilere göre tek gelirli bir asgari ücretli ailesi en yoksul yüzde 20’lik dilim içerisinde yer alıyor.

2 BİN 320 LİRA

Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretli, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra eline geçen 2 bin 320 liralık gelirinden (vergi dilimi ile gelir kaybı sonrasında) gıda için günlük ayırdığı 22 lira ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda. Araştırmada şu bilgi ve değerlendirmelere yer verildi:

BESLENME YETERSİZ KONUT SAĞLIKSIZ

“TÜİK Madde Fiyatları istatistiklerine göre Kasım 2020 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 1.113 TL’yi bulurken, asgari ücretlinin kira (gerçek ve izafi kira) için ayırabildiği tutar sadece 464 TL’dir. Buna göre asgari ücretlinin sağlıksız bir çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak zorunda kaldığı söylenebilir. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız konutlarda da asgari ücretliyi bulmaya devam ediyor. Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 2.8 TL olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük tutar sadece 2.31 TL, bu tutarla sadece tek yön bilet alınabiliyor. Kültür ve eğlence hizmetleri için ayrılabilen tutar ise aylık 6 TL. Bu miktar ile ne sinemaya ne tiyatroya gidebilmek mümkün değil. Sinema bileti ortalama 22 TL, tiyatro 56 TL.

OKUMAK BİLE MUCİZE

“Isınma, bakım, onarım, temizlik ve hatta kadro eksikliği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği katkı paylarına teslim edilen eğitim koşularında, asgari ücretli çocuğuna defter kalem bile alamayacak durumda. Okul tercihleri büyük oranda, yoksul ve kaynak yokluğundan eğitim veremez durumdaki okullar. Yani asgari ücretlinin çocuğunu okutması, aylık çocuk başına ayırabildiği 10 TL ile neredeyse mucizedir. Kovid-19 süreci nedeniyle uzaktan eğitim için alınması gereken teknolojik cihazlara ulaşması neredeyse imkansızdır.”

BİR BUZDOLABI İÇİN 8 YILLIK EMEK

Asgari ücretlinin, Kasım 2020’de ortalama fiyatı 3 bin 561 lira olan bir buzdolabını alması için bir hesap yapılan araştırmada ev aletlerine ayırabildiği 37 lira ile 96 ay çalışması gerektiği belirtildi: “Özetle asgari ücretliden, her aile ferdi için bir öğün başına 1.85 lira ile karnını doyurması, 1 buzdolabı için 96 ay (yaklaşık 8 yıl) çalışması, 725 liraya barınması ve ısınması, çocuk başına 10 liralık eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi beklenmektedir.”

AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA

Asgari ücret belirlenirken bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilen araştırmanın değerlendirme kısmında şöyle denildi: “İşçilerin talebi asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulmasıdır. Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artışından pay almaması, üretilen kaynakların belirli ellerde toplanması anlamına gelmektedir. Gelir dağılımını düzeltici bir rol oynaması beklenen asgari ücretin, açlık sınırının bile altında belirlenmesi vicdanları zedelemektedir. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir.”

- Kocaeli Koz, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kocaelikoz.com/haber/5894238/asgari-ucretle-gecinmek-tam-bir-mucize