Eğitim Sen Kocaeli Şubesi: “Hukuksuz işlemlere son verilsin”

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Doç. Dr. Aslı Kayhan’ın Kocaeli Üniversitesi tarafından isten çıkarılmasına yönelik tepkilerini sürdürüyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, “Hukuksuz işlemlere son verilsin” dedi.

Büyütmek için resme tıklayın

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Sendika üyesi ve sendika baş temsilcisi Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ı işten çıkaran Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan hukuksuzluklara dair basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi tarafından yazılı olarak gerçekleştirilen basın açıklaması şu şekilde;

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE HUKUKSUZLUK BİR YÖNETİM POLİTİKASIDIR!

Kocaeli Üniversitesi tarafından Doç Dr. Aslı KAYHAN’ın görevine hukuksuz olarak son verilmesinin üzerinden neredeyse 1 ay geçti. Hatırlanacaktır, Kocaeli Üniversitesi, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası 30 Eylül 2021 Perşembe günü web sitesinde bir açıklama yayınlamıştı. Görevine son verilen Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ın ne ismine ne de Doçent unvanına yer verilmeyen bu talihsiz açıklamada, Kocaeli Üniversitesi’nin, yaptığı hukuksuz işleme kılıf bulma arayışını maalesef hayretle okumuştuk. Öyle ki Kocaeli Üniversitesi yönetimi, 17 yıldır Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ı bir yandan ilk defa göreve başlayacak olan bir “aday” gibi göstermeye çalıştı; yetmedi, onu yeniden atama yapılacak Dr.Öğr. üyesi olarak tanımladı. Ancak çelişki bununla da sınırlı kalmadı: Kocaeli Üniversitesi, Aslı hocanın 10 yıl önce hak ettiği Doçent unvanını da yok saydı.

Bu çelişkili ifadeler ve akademik ünvanın bilinçli bir şekilde yok sayılması esasen Kocaeli Üniversitesi’nin Aslı hocayı ünvanının bir alt kadrosundaki kriterlere tabii tuttuğu hukuksuz işleme kılıf araması ve kamuoyunu bilinçli bir şekilde manipüle etme çabasından başka bir şey değildi. Kocaeli Üniversitesi, yapılan işlemin hukuksuzluğunun yerel ve ulusal basında geniş yer bulması ve oluşan kamuoyu tepkisinden oldukça çekinmiş olacak ki “kriterleri, yönetmelik ve kanunları her öğretim üyesine eşit biçimde uygulamakta” olduklarını özellikle vurgulamaya çalışarak hukuksuz bir işlem yapmadıklarını söylemeye çalıştı.

Ancak talihsiz ve acemice olmasıyla dikkat çeken bu açıklama, Kocaeli Üniversitesi’nde yıllardır adeta bir rutin haline gelen hukuksuz uygulamaları ve son olarak Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ın görevine hukuksuz bir şekilde son verilmesini perdelemeye yetmemesiyle de tarihe geçecek.  Kocaeli Üniversitesi de bunun farkına varmış olmalı ki ilgili açıklama birkaç gün önce üniversite web sayfasından sessizce kaldırıldı!

Bilindiği gibi 10 yıldır Doçent olan Aslı KAYHAN, yeniden atanacak Dr. Öğr. Üyeleri kriterlerine tabi tutularak 17 yıldır çalıştığı Kocaeli Üniversitesi’nden hukuksuz olarak ilişiği kesilmişti.Tüm bu hukuksuzluğa rağmen kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanıltmaya çalışan Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan hukuksuzlukların bu son işlemle sınırlı olmadığını, hukuksuzluğun Kocaeli Üniversitesi’nde adeta bir üniversite politikası haline geldiğini  Eğitim Sen olarak bir kere daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bunun için Kocaeli Üniversitesi’nin çok değil sadece geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaptığı hukuksuzluklardan bir kısmını hatırlatmak istiyoruz:

1-Kocaeli Üniversitesi’nde kendi personelini hukuksuz olarak işten çıkarmak yeni bir uygulama değildir, bir yönetim politikasıdır!

-Ağustos 2016’da, üniversite yönetim kurulu kararıyla Kocaeli Üniversitesi’nde haklarında soruşturma devam eden öğretim elemanlarının listesi, savunmaları dahi alınmadan, ihraç talebiyle YÖK’e ve hükümete gönderilmiştir. 1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan 672 sayılı OHAL KHK’sı ile -Kocaeli Üniversitesi’nin liste halinde YÖK’e ve hükümete yolladığı- akademisyenler üniversiteden ihraç edilmişlerdir. İhraç edilen akademisyenlerin başvuruları hala OHAL komisyonunda karar beklemektedir.

-Kocaeli Üniversitesi, kadrosu güvencesiz 50/d’li olan araştırma görevlilerinin görece güvenceli 33/a’ya geçiş başvuruları konusunda kriterler yayınlamış ancak bu kriterleri sağlayan araştırma görevlilerinin bir kısmı 33/a’ya geçirilirken bir kısmı geçirilmemiş, gerekçe olarak “rektörün takdiri” denilerek doktorasını bitiren 50/d’li araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilmiştir. Bu konuda pek çok Araştırma görevlisi durumu yargıya taşımış ve idari yargı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nü haksız bularak göreve iade kararları vermiştir.

-OHAL döneminde 674 sayılı KHK ile ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadro statüleri 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine geçirilmiştir. Türkiye genelindeki diğer üniversiteler “doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerinin” kadrolarını, mağdur olmamaları için -doğrudan- 33/a statüsüne geçirmesine rağmen Kocaeli Üniversitesi ise Eğitim Sen olarak yaptığımız tüm uyarı ve çağrılarımıza  rağmen bunu yapmamıştır. Peki ne yapmıştır Kocaeli Üniversitesi? İlk olarak İİBF Dekanı tarafından halihazırda bu durumda çalışmaya devam eden araştırma görevlilerinin maaşları yatırılmamıştır! Evet çalışan personelin maaşı keyfi olarak yatırılmamıştır!

Gerekçe olarak “ne olacakları belli değil, şimdi ben maaşı yatırırsam geri vermek zorunda kalacaklar, ben onlara yardımcı oluyorum” gibi ne anlama geldiği belli olmayan bir cevapla keyfi işleme kılıf bulunmaya çalışılmıştır. Ardından -yine vurgulayalım, Türkiye genelinde diğer üniversiteler söz konusu araştırma görevlilerini görece güvenceli kadroya alırken- Kocaeli Üniversitesi, onlarca Dr. araştırma görevlisini işten çıkarmıştır. Söz konusu mağduriyetlerin sendikamız tarafından YÖK’e ve TBMM’ye iletilmesinin ardından YÖK bu konuda bir ilke kararı alarak tüm üniversitelere bildirmiş ve Kocaeli Üniversitesi yaptığı bu hukuksuzluğu da düzeltmek zorunda kalarak 1 ay kadar işsiz bıraktığı Doktor Araştırma Görevlisi arkadaşlarımızı yeniden işe başlatmıştır.

2-Kocaeli Üniversitesi periyodik olarak keyfi ve hukuksuz soruşturmalar açmakta, personeline baskı uygulamaktadır.

-Kocaeli Üniversitesi, sendikal faaliyet sürdüren ve/veya herhangi bir haksızlığa itiraz eden personeline keyfi soruşturmalar açmaktadır. Son 5 yılda bu konuda sayısız soruşturma açılmıştır. Kocaeli üniversitesi ayrıca kendi personelinin, ihraç edilen akademisyenlerle iletişim kurmasını da fiilen yasaklamış; akademisyenlerle dayanışma içerisinde olan 4 personeline peşpeşe soruşturmalar açmıştır. Soruşturmalarda verilen cezalar, itirazlar sonucu ve İdare Mahkemeleri tarafından hukuksuz bulunarak iptal edilmişlerdir. Yani Kocaeli Üniversitesi, yasal dayanağı olmayan soruşturmalar açarak yasal dayanağı olmayan cezalar vermeye çalışmakta, hukuksuzluğu bir yönetim politikası olarak sürdürmektedir; bu hukuksuz işlemler iptal edildiğinde ise bu kez yeni soruşturmalar açarak hukuksuzluğu sürdürmektedir.

Öyle ki yönetim tarafından açılan ve sonucunda ceza verilmeyen soruşturma sonuç yazılarında bile “hakkınızda disiplin soruşturması açılmasına neden olacak eylemler konusunda daha hassas davranmanız gerektiği” ifadeleriyle tehdit sürdürülmektedir.

3-Kocaeli Üniversitesi, sigortasız, kayıtdışı personel çalıştırmaktadır! Kocaeli Üniversitesi’nde farklı birimlerde burslu doktora öğrencilerine mesai saati uygulanmakta, öğrencilere tahsis edilen odalarda öğrenciler sigortasız, kadrosuz ve kayıtdışı olarak personel gibi çalışmaya zorlanmakta, öğretim üyelerinin yerine derslere girmektedirler!

-Sendikamıza yapılan başvurularda, Kocaeli Üniversitesi’nde YÖK 100/2000 doktora bursuyla öğrenim gören doktora öğrencilerinin en az 4 fakültede araştırma görevlisi gibi çalışmaya zorlandığı hatta kendilerine odalar tahsis edilerek mesai saatleri uygulandığı ve ders vermek üzere öğretim üyelerinin derslerine girdirildikleri söylenmiştir. Sendikamıza ilgili öğrencilerin araştırma görevlisi kadro vaatleriyle ve doktora süreçlerine zarar gelmemesi için çalıştırıldıklarına dair şikayetler gelmeye devam etmektedir. Sendikamızın, bir anlamda sigortasız personel çalıştırmak anlamına gelen bu uygulamayı durdurma çağrısı ise yönetim tarafından cevapsız bırakılmıştır.

4-Kocaeli Üniversitesi’nde birçok birimde görev yapan idari personeller yöneticilerin baskılarından dolayı sürekli olarak görev yeri değiştirme talebinde bulunmaktadırlar.

-Sendikamıza başvuran onlarca idari personel, çalıştıkları birimlerdeki amirleri tarafından mobbinge uğradıklarını belirterek bu konuda Rektörlüğe yapılan şikayetlerinin tümünün cevapsız bırakıldığını belirtmişlerdir.

5-Sendikamıza yapılan şikayetlerde, Kocaeli Üniversitesi’nde bazı akademik birimlerde çalışan akademik ve idari personelin, çalıştıkları birimlerde karşılaştıkları hukuksuz uygulamalar sonucu psikiyatri desteği almak zorunda kaldıkları bildirilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin konuya derhal açıklık getirmesi gerekmektedir. Tıp Fakültesi Psikiyatri servisinden -hayatın olağan akışına aykırı olarak- Kocaeli Üniversitesi personellerinden yoğun randevu alındığı iddialarına karşı kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır.

6-Kocaeli Üniversitesi, kendi öğrencilerinin -kampüs dışında dahi- herhangi bir hak arama girişiminde, basın açıklaması vb. etkinliklerinde soruşturma açmakta, bununla da yetinmeyip öğrencilerin savunma vermek için kampüse girişlerini de engellemektedir.

-Öğrencilerin ifade özgürlüklerinin yok sayıldığı bu soruşturmalarda savunma hakları da ihlal edilmektedir. Bu durum yargı kararlarıyla sabittir.

7-Kocaeli Üniversitesi’nde temizlik personelleri yoğun emek sömürüsüne maruz kalmaktadırlar.

-Kocaeli Üniversitesi’nde taşerondan kadroya geçirilen işçiler, görev yaptıkları birimlerde yöneticiler tarafından sistematik olarak görev tanımları dışındaki işleri yapmaya zorlanmakta, birikmiş yıllık izinleri kendi rızaları dışında kullandırılmakta, itiraz eden temizlik personeli ise başka birimlere sürgüne gönderilmektedirler.

Görüldüğü üzere Kocaeli Üniversitesi’nde hukuksuzluk neredeyse günlük hayatın rutini haline gelmiştir. Eğitim Sen olarak yıllardır gündeme getirdiğimiz ve hukuk önünde kazanımla sonuçlandırdığımız sorunlar ortadadır. Halen hukuk mücadelesi verdiğimiz ve bir basın açıklamasının sınırlılığı sebebiyle sadece bir kaçını sıralayabildiğimiz bu  hukuksuzluklara dair de Kocaeli Üniversitesi derhal açıklama yapmalı, kamuoyunu bilinçli olarak yanıltma politikasından vazgeçmelidir.

Eğitim Sen olarak Kocaeli Üniversitesi’ni aşağıdaki sorulara kamuoyu önünde cevap vermeye çağırıyoruz:

*Bugüne kadar Kocaeli İdare Mahkemeleri’nde Kocaeli Üniversitesi aleyhine kaç dava açılmıştır? Bu davalardan kaçını Kocaeli Üniversitesi “kaybetmiştir”? Yani bir başka deyişle kaç davada Kocaeli Üniversitesi’nin yaptığı işlemler hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma ve yürütmenin iptaliyle sonuçlanmıştır? UYAP kayıtlarında mevcut olan bu bilgiyi Kocaeli Üniversitesi şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşacak mıdır?

*Kocaeli Üniversitesi, kendi personeline periyodik olarak açtığı hukuksuz soruşturmalara ve yargı kararlarıyla iptal edilen cezalara ne zaman son verecektir?

*Kocaeli Üniversitesi’nde, YÖK 100/2000 kapsamında doktora araştırması için verilen burslar karşılığında öğrenimlerine devam eden öğrenciler neden araştırma görevlisi gibi çalışmaya zorlanmaktadır? Bu uygulama, insan haklarına aykırı olmasının yanı sıra Anayasaya, 2547 sayılı ve 657 sayılı kanunlara aykırı değil midir? Kocaeli Üniversitesi daha fazla araştırma görevlisi kadro ilanı vermek yerine öğrencileri hukuksuz bir şekilde araştırma görevlisi gibi çalıştırarak neyi amaçlamaktadır? Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bu durumdan haberdar mıdır?

*Kocaeli Üniversitesi, temizlik personellerini köle olarak mı görmektedir?

*Kocaeli Üniversitesi’nde bazı personeller Rektörlükle aynı hafta hatta aynı gün içerisinde randevu alarak görüşebilirken hatta bazı durumlarda birlikte fotoğraflar çektirilip akademik birimlerin whatsapp gruplarına servis edilen fotoğraflar diğer personel üzerinde bir tür tehdit vazifesi görürken Rektörlük kendi özlük haklarıyla ilgili görüşme talep eden onlarca personeline neden yıllardır görüşme randevusu vermemektedir? Kocaeli Üniversitesi’nin bu ayrımcılığa dair bir açıklaması var mıdır?

*Yıllardır doktor, doçent ve profesör unvanını aldıkları halde görev yaptıkları birimlerde kadro ilanı olmadığı için yıllarca alt kadrolarda çalışmak zorunda kalan akademik personelin kadro hakları verilmezken bir gecede üniversite dışından kişilere özel çıkarılan kadrolarla ne amaçlanmaktadır? Sendikamıza yapılan başvurularda, bazı Kocaeli Üniversitesi personellerinin ilgili kadro ilanlarına başvurmak istediklerinde Personel Daire Başkanlığı tarafından ve/veya çalıştıkları birimlerdeki bazı görevliler tarafından aranarak “bu ilan bir başka kişi için açılmıştır, başvurunuzu geri çekmenizi rica ediyoruz” denildiği iddia edilmektedir. İlgili ilana başvuru yapıldığında ise jüri üyelerinin aranarak raporlara müdahale edildiği iddia edilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde “kadro verilmeyecekler” adı altında gizli bir personel listesi olduğu iddia edilmekte, bu iddia Kocaeli üniversitesi çalışanları arasında bir tür tehdit vazifesi de görmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü’nün seçildikten hemen sonra 2015 yılında katıldığı bir çok fakülte akademik kurulunda “herkesin özlük sorununu çözeceğim ancak vatan hainlerine asla kadro vermeyeceğim” şeklinde konuşmalar yapmış olması da bu iddianın gerçekliği konusunda kaygılarımızı arttırmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün, o dönem yerel basında da haber olan bu sözlere dair halen herhangi bir tekzip yayınlamamış olması da not edilmelidir. Rektörlük, hangi kriterlere ve yetkiye dayanarak kamu personelini vatan haini olarak ilan edebilmektedir?

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin bu iddialara karşı kamuoyunu tatmin edici bir cevabı var mıdır? Kocaeli İdare Mahkemelerinin Kocaeli Üniversitesi’ni haksız bularak kişiye özel kadro atamalarını iptal etmesine dair son 5 yıldaki en az 4 mahkeme kararı hakkında Kocaeli Üniversitesi yönetiminin bir açıklaması olacak mıdır?

Kocaeli Üniversitesi bu şekilde mahkeme kararlarıyla da sabit olan kaç adet özel ilan çıkarmıştır? Bir yandan kişiye özel ilanlar çıkaran Kocaeli Üniversitesi, diğer yandan yıllardır kadro vermediği kaç personeline mahkeme kararıyla kadro ataması yapmak zorunda kalmıştır? Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı herhangi bir işlemin hukuksuz olduğu hatırlatıldığında “Gitsin mahkemeye versin, kazanır zaten ama biz doğrudan atama yapmayız” şeklinde mesaj yolladığı doğru mudur? Bu açıkça hukuksuz işlemlerin itirafı değil midir? Üniversitenin kaybettiği davalar sonucu ödediği masraflar kamuyu zarara uğratmak değil midir?

*Sadece son 5 yılda yaşanan ve önemli bir kısmı mahkeme kararlarıyla sabit olan bu hukuksuzluklara rağmen Kocaeli Üniversitesi neye dayanarak “tüm işlemlerinin hukuka uygun olduğunu” iddia etmektedir? Kocaeli Üniversitesi yukarıdaki soruları acilen cevaplamalıdır!

Kocaeli Üniversitesi, başta Doç. Dr. Aslı KAYHAN hocamızın görevine son verilmesi olmak üzere hukuksuz işlemlerine bir an önce son vermeli, Aslı hocamızla birlikte daha önce görevlerine son verilen tüm akademik, idari ve teknik personel görevlerine iade edilmeli ve tüm üniversite personelinin uğradıkları haksızlıklar telafi edilmelidir! Kocaeli Üniversitesi’ni yasalara uygun hareket etmeye, personeli arasında ayrımcılık uygulamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz! Eğitim Sen olarak tüm hukuksuz uygulamaların hesabını hukuk nezdinde sormaya devam edeceğimizi, söz konusu hukuksuzlukları YÖK ve TBMM gündemine de taşıyacağımızı bir kere daha ilan ediyoruz! Kocaeli Üniversitesi yönetimi yasadışı / hukuksuz işlemlerine son vermeli ve sorumlular hakkında derhal hukuki işlem yapılmalıdır!

Bizler, başta Kocaeli halkı olmak üzere tüm Türkiye’yi, yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarını, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, TBMM’de grubu bulunan / bulunmayan tüm siyasi partileri Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmeye, tepki vermeye çağırıyoruz!

Hukuksuzluğa Alışmayacağız! Akademiyi savunmaya devam edeceğiz!    

 

25 Eki 2021 - 11:25 Kocaeli- Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Koz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Koz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Koz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Koz değil haberi geçen ajanstır.Kocaeli Markaları

Kocaeli Koz, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 332 00 52
Reklam bilgi


Anket Sizce erken seçim yapılmalı mı?