Necmi Özdemir Safranbolu’nun yangın riskini anlattı

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Necmi Cemal Özdemir, Safranbolu’nun yangın risk analizini çıkararak detaylı şekilde yorumladı.

Haber albümü için resme tıklayın

Hazırlığı Safranbolu evlerinin yangın riski ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Necmi Cemal Özdemir;
Maddi beklenti olmaksızın Akademik/Sosyal Sorumluluk kapsamında ;
Daha önce. Bolu Yangın Master Planı-Gençlik İl Spor Müdürlüğüne bağlı Öğrenci yurtlarının Yangın Risk Analizleri ve En son 3 aylık çalışma sonucu Safranbolu’nun Yangın Risk analizi çıkartılmıştır.Bu konuda Proje davetinde bulunan Belediye başkanı Mimar Elif Köse’nin konu hakkındaki hassasiyeti takdire şayandır. Safranbolu, Unesco,  2863 sayılı Ulusal Koruma Kanunu'na göre kentsel ve doğal sit olarak ilan edilmiş çok özel bir yerleşim yeridir.
 

SAFRANBOLU TARİHİ BİNALARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMASINDA ORTAK AMAÇ
 

Binaların tarihi dokusuna en az zararı vererek, büyük yapısal ve tarihi dokuyu bozacak değişiklik yapmadan yangın güvenliğini sağlamaktır. Ülkemizde yürüklükte bulunan Binbaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır. Yine bu konudaki en önemli kaynak olarak  NFPA 914 (Code for Fire Protection of Historic Structures), NFPA 909 (Code for the Protection of Cultural Resource Properties-Museums, Libraries and Place of Worship)’ ve  CFPA-E Guideline No 30:2013 F Managing fire safety in historical buildings  temel kriter olarak alınmıştır.
 
Tarihi Safranbolu bölgesinde yangın risk analizi yapılırken, tarihi bir binanın kaybedilmesi sonuçları dikkate alındığında, risk analizi şunları kapsamaktadır.
 
• Ekonomik değer kaybı
• Tarihi, kültürel ve duygusal değer kaybı
• Yerel topluluk için imaj kaybı
• Turizme etkisi
• Yaniden yapılanma /onarım için maliyetler.
 
Risk analizinde tarihi binanın kendine ait özelliklerini tanımlayacak aşağıdaki konulara da yer verilmiştir.
 
• Binanın özel güvenlik açığı,
• Binada yer alan faaliyetler,
• Binanın yapısal özellikleri,
• Binanın çevresi ve oradan gelebilecek tehlikeler,
 
Yangın risk analizi ve raporlama sonuçları üç temel nokta göz önüne alınarak yapılmış ve değerlendirilmiştir.
 
1- Yangını önlemek
2- Yangından korunmak
3- Yangın ile mücadele; yangını kontrol altına almak - söndürmek
 
Rapordaki önerilerimizin 3 önemli amacı vardır. Öncelik sırasına göre;

1- Can Güvenliği,
2- Mal Güvenliği,
3- Yasal Zorunluluklar.

SAFRANBOLU TARİHİ EVLER BÖLGESİNDE YANGIN RİSKLERİ
 

Yapılan inceleme sonucunda Safranbolu tarihi bölge yapılarında yangın riskleri aşağıda sıralanmıştır.
 

• Elektrik Tesisatlarının Standartlara Uygun Olmaması, Elektrik tesisatındaki kusurlar (yanlış kablolama, sigortalardaki hatalar), Elektrikli aletlerin yanlış kullanımı, Prizlerden Harici Kablolar Çekilmesi, Kalitesiz Çoklu Uzatma Kabloları Kullanılması. Uzatma Kablolarında Takılı Fiş Bırakılması, Aydınlatma armatürleri.
• Bacaların Düzenli Temizlenmemesi , Bacaların Tadilatının  yangın önleme kurallarına Uygun Yapılmamaması.
• Kemirgen Hayvanların Elektrik Tesisatlarını Kemirerek Kısa Devreye Sebebiyet Vermesi.
• Metruk Yaşam Olmayan Evlerin İç Ve Dış Müdahalelere Maruz Kalması ve Kundaklama.
• Evlerin Çevresinde Bulunan Ağaçlardan, Çatı Üzerine Biriken Yaprak Ve Pürlerin Bacadan Çıkan Kıvılcımın Üzerine Düşmesi Neticesi.
• Evlerin Çevre Temizliğinin Düzenli Yapılmaması.
• Sigara ve benzeri tutuşturucular.
• Yıldırım Düşmesi.
• Binada yapılan restorasyon ve diğer çalışmalar (kaynak, kesme vs.) nedeni ile oluşabilecek yangınlar.
• Soba veya fırınların yanlış kullanımı.
• LPG tüpgaz  hatalı kullanım sonucu oluşabilecek patlamalar.
• Komşu binalarda olabilecek yangınların oluşturacağı alev ve radyasyon ile Herhangi bir nedenle oluşabilecek kıvılcımlar.
• Restoran, kafe ve en mutfaklarında yangın önleme tedbirlerinin alınmaması sonucu ortaya çıkan tehlikeler veren ledli tiplerden olmalıdır.
• Kemirgenlerin yoğun olması sebebi ile, elektrik tesisatını kemirmelerini engellemek için kemirgen ve haşere temizliği ilaçlanması periyodik olarak yapılmalıdır.
• Patlama tehlikesi olan yerlerde eex-proof malzemeler kullanılmalıdır.
• Binanın elektrik, ısıtma, havalandırma ve benzeri alt sistemlerinin rutin kontrolü yapılmalıdır
• Bina içerisinde sigara ve benzeri tutuşturucuların içilmesinin yasaklanması ve bu konuda broşür, afiş ile uyarı yapılması gereklidir.
• Soba ocak – fırın vb kullanılan binalarda bu ekipmanların doğru kullanılması  sağlanmalıdır.
• Kullanımda olmayan binaların elektrik beslemeleri ana sigortalardan kapatılmalıdır.
 • Her bina kullanım amacına göre özel olarak bir yangın güvenlik uzmanı tarafından risk analizi yapmalıdır.
• Bina kullanım amacı değiştiğinde ya da tadilata uğradığında risk analizi yeniden yapılmalıdır.
• Yangın risk analizi en az yılda bir kez yapılmalıdır.
• Komşu binalardaki değişimler ve tadilatlar olduğunda risk analizi yenilenmelidir.
• Yangın risk analizi raporu itfaiye  birimlerine ve belediye ye sunulmalıdır.
• Yangın risk analizi çerçevesinde binalar yangına karşı sigortalanmalıdır.
• Taşınabilir yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda teorik ve pratik eğitim verilmelidir.
• Yangın yerindeki tehlikeler ve yangınla mücadeleye yardım konusunda periyodik eğitimler verilmelidir.
 

STARATEJİNİN UYGULANMASI

 
Yangın riskini en aza indirgemek ve tarihi mirası korumak için yangın güvenlikj stratejisi oluşturulmasının kaçınılmaz olduğu açıktır. Strateji uygulanırken aşağıdaki durumlara çok ehemmiyet verilmelidir.
 
1. Uygulama Takvimi; Yangın güvenlik yönetimi ve uygulamalarının her bir aşaması için takvim oluşturulması, kayıt ve dökümantasyon işlerinin sağlanması,
2. Örgüt Şemalarının Belirlenmesi; Yangın güvenlik yönetiminin her aşamasında görevli/sorumlu olacak kişilere ilave olarak çalışan temsilcisi ve bu organizasyonun içerisinde yer alacak tüm çalışanların belirlenmesi, kayıt altına alınması,
3. İdari Tedbirler; Tüm kamu kurumlarının kararlı organizasyonu ile yangın strateji planı uygulanmalı.
4. Yangın Tatbikatları; Tüm şehrin katılacağı belirli aralıklar ilke farklı senaryolara dayalı tatbikatlar yapılmalı.
5. İtfaiye Birimi; denetimler – itfaiye yangın planı – yangın yönergesi – yönetmelik ile ilgili denetimlerde yetkili olmalı.
6. Yangın Risk Değerlendirme Uygulamaları; Yapılan ön tehlike değerlendirmeleri ışığında tanımlana risk analizi gereklerinin tam olarak uygulanması, ilave/değişiklerde güncellenmesi.
7. Yangın Eğitimlerinin Verilmesi; Öncelikle birinci derece sorumlular olmak üzere binalar yada diğer sit alanları ile ilgili kişi ve sorumlulara temel ve ileri seviye (tarihi binalara yönelik) eğitimler verilmeli.
8. Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı; Yangın söndürme cihazlarının (varsa sistemlerinin) kontrollerinin tam olarak sağlanması, uygunsuz olanların değiştirilmesi. Ayrıca cihazları/sistemi kullanan ekiplerin ilave uygulama eğitimi alması.
9. İtfaiye Araçları; İtfaiye araçlarının çeşitli noktalardaki binalara gidiş güzergahları gözden geçirilmeli, tüm tarihi binaların çevreleri; itfaiye araçlarını engelleyecek unsurlardan arındırılmalı ve işaretlemeler yapılarak daimi düzen sağlanmalı.
10. Hidrantların Kontrolü; Bina çevresindeki hidrantlara ilave olarak yerleşim yerindeki tüm hidrantlar kontol edilmeli gerekirse ilaveler yapılmalı.
11. Hedefli Denetimler; Risk değerlendirme sonuçlarına göre icra edilen uygulamaların etkinliğini, varsa eksik yönlerini ve sorumlu kişiler üzerindeki etkisi etkili denetimlerle sağlanmalıdır. Varsa ilave gereklilikler sağlanmalıdır.
12. Yapıların Çevresi; kurallar çerçevesinde yapıların/evlerin çevresinde ya da bahçesindeki otların (varsa ağaçların) yangın riskine karşı temizlenmesi, düzenlenmesi.
 

AB PROJELERİ YAPILMALIDIR YADA ÇOK PAYDAŞLI PROJELER(*)
 

1. Tarihi şehirin tamamının elektrik tesisatlarının kontrolü ve raporlanması,
2. Tarihi şehirin evlerinin tamamının yangın algılama sistemi yapılması ve bir yangın  merkezinde toplaması,
3. CBS ye uygun yangın risk haritası çıkarılması,
4. Yeni itfaiye araçlarının alınması,
5. Şehrin hidrant hatlarının yenilenmesi,
6. Acil müdahale planlarının oluşturulması,
7. Acil müdahale ekiplerinin geliştirilmesi,
8. Uluslararası tarihi yapılardaki güvenli projelerin, uygulamaların incelenmesi,
9. Kente yaşayan  , sessiz kuşak , baby boomer kuşak , X kuşağı , Y kuşağı ,Z kuşağı ve Alfa kuşağına ; her bir kuşağa ayrı ayrı yangın önleme ve Gönüllü itfaiyecilik konusunda yol haritaları sunmak/Eğitim vermek.
10. Ziyaret amaçlı gelen Turistlere en azında grup olarak gelenlere Rehberler yada itfaiyeciler vasıtası


 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarihi binalarda yangın güvenliği sağlamada en önemli nokta, binanın tarihi dokusuna zarar vermeden veya en az zarar verecek, kapsamlı değişiklik yapmadan güvenliği sağlamaktır. Bu nedenle kullanıcı ihtiyaçları net bir şekilde ortaya konulmalı ve yangın konusunda uzman bir danışman ile güvenlik ihtiyaçları belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Binalarda yangın güvenliği çoğunlukla, aktif ve pasif önlemlerin bina ile bütünleştirilmesi ile sağlanabilir. Ancak özel önem arz eden tarihi binalarda alınabilecek bazı pasif yangın güvenlik önlemlerinin mimariye zarar vermesi söz konusu olduğunda istenilen performans gerçekleşemez. Bu durumda oluşan eksiklik, mimariyle uygun şeklide bütünleştirilmiş aktif yangın güvenlik önlemleri ile giderilmelidir.
Fonksiyon değiştiren tarihi binalarda, değişen fonksiyona göre yangın senaryoları hazırlanarak korunma önlemleri bu senaryoya uygun olarak alınmalıdır. Tarihi binalarda kullanılacak aktif yangın güvenliğine ait tüm bileşen ve alt bileşenler, ilgili ulusal ve uluslararası geçerliği olan standart ve yönetmeliklere ve bina karakterine uygun olarak seçilmeli ve montajı gerçekleştirilmelidir.
Binanın kullanımı sırasında alınmış olan tüm güvenlik önlemlerinin, buna ait bileşenlerin ve risk oluşturabilecek tüm alt sistem ve elemanlarının belirli aralıklarla rutin kontrolleri yapılmalı, gerekli durumlarda tamirat ve yenilemeleri gerçekleştirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Rutin kontrol gerekliliği ilgili mevzuatta vurgulanmalı ve yaptırım gücü olan denetim organlarınca denetlenmelidir.


Ayrıca hazırlanan yangın güvenlik planı/projesi sadece tarihi ev yada konaklarla sınırlı kalmamalı; çevresindeki tüm diğer yapıları, sokak ve mahalleleri kapsamak suretiyle genel bir yangın güvenlik politikası oluşturulmalıdır. Buna istinaden yerel itfaiye birimi ve diğer acil durum ekipleri başta olmak üzere; yerleşimde bulunan esnaflar, diğer yapı sahipleri ve yerel halk yangın güvenliği konusunda eğitim ve seminerlerle bilinçlendirilmelidir. Özel bir bölgede yaşamanın özel bir güvenlik kültürüyle korunması, yapılacak tüm çalışmaların faydalı sonuçlarını arttıracağı gibi, fayda-maliyet konusunda da etkin olunacağı aşikardır.
Yangın güvenliği konusunda önemle belirleyeceğimiz uygulamaların, tarihi yapılarımızı üst seviyede korumaya yönelik olması yanında sürdürülebilir olması ve yönetmeliklere uygun şekilde yerel bir standart şeklinde algılanması ayrıca önemli olacaktır.Son olarak; Yangın güvenliği stratejisini başta Safranbolu ‘daki doğal ve birbirinden güzel değerlerimizi korumayı amaç edinmenin yanında, ulusal ve uluslararası diğer değerlerin ve yapıların korunmasına örnek teşkil edecek bir yangın güvenliği politikası, Safranbolu için ayrıca değer oluşturacaktır.” diyerek kapsamlı bir açıklama gerçekleştirdi.

25 Ara 2020 - 14:09 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Koz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Koz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Koz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Koz değil haberi geçen ajanstır.Kocaeli Markaları

Kocaeli Koz, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 332 00 52
Reklam bilgi


Anket Hükümet pandemi sürecini başarı ile yönetebiliyor mu?