banner373
banner559

Veral İnşaat bu kez Meclis’i gerdi!

banner418

İzmit’te kentsel dönüşüm projesi ile gündeme gelen Veral İnşaat bu kez TBMM’yi gerdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile CHP Milletvekilini  tartışması Veral İnşaat oldu

banner482
Veral İnşaat bu kez Meclis’i gerdi!
20 Aralık 2018 Perşembe 22:56

banner535

İzmit’te riskli alan ilan edilen 2 Mahallede başlaması planlanan kentsel dönüşüm çalışmasının firması Veral İnşaat sadece İzmit’te değil TBMM’de tartışma konusu oldu. Bazı AK Partili isimlerle ilginç ilişkisi gündem gelen, İzmit Belediyesi’nin desteği çektiği Verla İnşaat, en son mahalleliler ile yapılan toplantından bile kovulmuştu.

Veral İnşaat konusu bu kez Meclis’e de taşındı. Mecli Genel Kurulunda,  Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile konuyla ilgili söz düellosu yaşandı.

İşte yaşanan o tartışmalar;

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, Kocaeli ili İzmit ilçemizde Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle riskli alan ilan edilip kentsel dönüşüme açılmıştır. Kentsel dönüşümler halkın içinde olduğu, komşuluk ve mahallelik bilincinin yok olmadığı projelerdir. Vatandaşın dişinden, tırnağından artırarak yaptığı bu yapıların dönüşüm sırasında kent yapısına uygun düzenlemeler olması gerekmektedir, tıpkı daha önceden Murat Karayalçın’ın Dikmen Vadisi’nde yaptığı gibi. Bu iki mahallede yapılması planlanan kentsel dönüşüm AKP belediyeleri ve milletvekilleri arasında güç yarışına dönüştürülmüş ve bütçe görüşmeleri devam ederken Meclise uğramayan ve AKP içinde etkinliğini kaybetmiş olan eski Bakan Fikri Işık’ın işi gücü bırakarak konuya müdahil olması akıllara bazı sorular getirmiştir. Bugüne kadar vatandaşın yanından geçmeyen, Gebze’de tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla ilgilenmeyen, Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle yine vatandaşı görmeyen ve kentsel problemleri pas geçen Fikri Işık’ın bu projelerle bu kadar yakından ilgilenmesinin arkasındaki nedenleri gerçekten merak ediyorum.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar Akar, benim de ismimi anarak, Kocaeli’de kentsel dönüşümle ilgili bir problemden dolayı bana ithamlarda bulundu. Öncelikle şunu ifade edeyim: Vatandaşın her meselesi vatandaşın seçtiği milletvekili olarak benim meselemdir ve seçilen her milletvekilinin meselesidir. Orada bir sorun varsa, vatandaş da bu sorunun çözümü için eğer bize ulaşmışsa bizim bu soruna bigâne kalmamız, kayıtsız kalmamız düşünülemez, bu bir.

İkincisi: Sayın Akar “Gebze’ye niye gitmedi…” Sayın Akar, Yavuz Selim Muhtarını arasaydı, Hürriyet Mahallesi Muhtarını arasaydı o mahalleye en son giden milletvekilinin ve orada yüzlerce insanla salon toplantısı yapan milletvekilinin kim olduğunu herhâlde öğrenirdi. 25 Kasım 2018’de mahallede Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekilimiz İlyas Şeker Bey’le, kentsel dönüşümle ilgili sorunları görüşen, toplantıyı yapan biziz ama arkadaşlarımız zahmet edip gitmiyorlar, gitmedikleri gibi böyle bir toplantının yapıldığından haberleri yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, müsaade ederseniz…

BAŞKAN – Toparlayın.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İzmit Cedit Mahallesi’ndeki kentsel

BAŞKAN – Ben yerinizden söz veriyorum Sayın Akar. Arzu ediyorsanız ben mikrofonunuzu açıyorum. Lütfen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, ben İç Tüzük’e göre haklarımı kullanmak istiyorum.

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sataşma açık.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, bakın, bir kanun maddesini görüşüyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Olabilir. Açık sataşma var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Burada milletvekillerimiz arasında bir şahsiyatı da…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Benim bölgeye gitmediğimi ifade gidiyor.

BAŞKAN – Sayın Akar, eğer konuşacaksınız ben yine açayım mikrofonunuzu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ama Sayın Başkan bu böyle olmaz ki.

BAŞKAN – Rica ediyorum ama… Buyurun, oturun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ben de rica ediyorum.

BAŞKAN – Ben yerinizden söz vereceğim.

Değerli arkadaşlar, bir bütçe kanununu görüşürken bir başka konuda bir tartışma çıkıyor yani bunu bir kesmemiz lazım.

Sizden de rica ediyorum yani işin şahsiliğinin ötesinde toparlayalım. Buyurun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Peki, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, öncelikle sondan başlayayım. Ne müteahhit tanırım sizin gibi ne de sizin arkadaşlarınız gibi, yanınızda oturan arkadaşlar gibi, milletvekilli arkadaşlar gibi bir ayrışma bir şey içerisinde değilim kentsel dönüşümde. Bilmem kim olduğunu müteahhidin ama siz önce arkadaşlarınıza sorun, milletvekilli arkadaşlarınıza, belediye başkanlarınıza sorun.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hayır, önemli değil, savunuyorsunuz, savunuyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Savunmuyorum, savunmuyorum.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Müteahhitle aynı cümleleri kuruyorsunuz ya, müteahhitle aynı cümleyi kuruyorsun.

BAŞKAN – Karşılıklı olmasın. Sayın Akar.. Sayın Işık… Karşılıklı olmasın lütfen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Daha önce nasıl reddettirdiğinizi, bakanken nasıl reddettirdiğinizi, bunları ifade ettim.

İkincisi: Benim il başkanım size direkt 5 tane soru sormuş, bu soruları cevaplayın.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Verdim, cevabını verdim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Avukatlık yapma demeyin çünkü adam avukat. Benim il başkanım avukat.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yani müteahhidin avukatı mı? Müteahhidin avukatı mı?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ama müteahhidin avukatı değil, vatandaşın avukatı. (CHP sıralarından alkışlar) Vatandaşın avukatı.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) –Vatandaş şikâyetçi, vatandaş şikâyetçi.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biliyorum, o mahalleye gittiniz, toplantı talep ettiniz; iki muhtarlığı çağırdınız, sadece birine daha sonra telefon ederek “gelme” dediniz toplantıya. Ben bölgeyi biliyorum, sizden de iyi bildiğimi biliyorum. Hürriyet Mahallesi’ne gelince, orada neler yaptığınızı biz, tüm Gebze biliyor hiç merak etmeyin. Benim gidip gitmemem konusunda yorumlar yapıyorsunuz ama sizden çok fazla gittim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Gittin mi? Gittin mi? Milletvekili olarak gittin mi oraya?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ben çok gezdim, orada yürüyüşlerine bile katıldım.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – En son ne zaman gittin?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yürüyüşlerine bile katıldım onların, yürüyüşlerine. Ama siz hep seçim dönemi ortaya çıkıyorsunuz, o insanları tapu vaadinde bulunuyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Alikahya’daki insanlara, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki insanlara tapu vaadinde bulunuyorsunuz ama asla sözlerinizi yerine getirmiyorsunuz, asla getirmiyorsunuz. Yine bir seçim dönemi yaşıyoruz, yine Fikri Işık gidiyor, arkadaşlara, vatandaşlara sözler veriyor ama asla yerine getirmiyor.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sayın Başkanım, 69’a göre sataşma var.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, bir saniye. Sizinle ilgili bir konu görmedim.

İLYAŞ ŞEKER (Kocaeli) – Hayır, var. Sayın Akar ifade ederken “yanındaki arkadaş” dedi…

BAŞKAN – Bir saniye, lütfen, siz oturun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bu kent milletvekillerini birbirlerine düşürüyorlar bu konuda.

BAŞKAN – Haydar Bey, oturun.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Işık, yerinizden kayıtlara geçirmek üzere söz veriyorum, yerinizden kayıtlara geçirmek üzere.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Peki.

BAŞKAN – Mikrofonunuzu açmıyorum, kayıtlara geçirin lütfen.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, açıkça suçlama var, sataşma var. Mikrofonumu açmazsanız nasıl ben sesimi duyuracağım.

BAŞKAN – Yerinizden buyurun, toparlayıp bitirin bunu arkadaşlar.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Lütfen Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bakın, konunun böyle iki milletvekilimiz arasında bir başka konu olması da yani zamanın ekonomik kullanması açısından çok da yararlı değil. Lütfen toparlayıp bitirelim. Bundan sonra…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Bir zahmet.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, bu konuda bizzat ismim zikredilmeseydi söz alma ihtiyacım yoktu ama bir sayın vekil bizzat ismimi zikrederek ve suçlayıcı bir ifade de kullanınca takdir edersiniz ki Meclis İç Tüzük’ü bana bu hakkı veriyor. Sizin de anlayışınıza teşekkür ediyorum yoksa bir polemik sürdürmek arzusunda kesinlikle değilim, Meclis çalışmalarının nasıl olduğunu bilen bir arkadaşınızım. Ama bakın, burada ben bir vatandaş olarak vatandaşın şikâyetini dinlemek zorunda değil miyim? Ben bunu daha önce Yavuz Selim’de yaptım, Hürriyet’te yaptım, Cedit’te yaptım. Erenler Cedit kentsel dönüşümünü bizzat il başkanı olarak içerisinde bulunan ve halkın tamamının mutluluğuyla sonuçlandırılan bir projenin her aşamasında içinde bulundum. Halıdere taşocağıyla ilgili her aşamada halkın yanında oldum. Alikahya’nın her sorununda Alikahya’nın yanında oldum. Dilovası’na her ay mutlaka giderim.

Dilovası’yla ilgili bütün sorunları…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, bitiriyorum, lütfen…

BAŞKAN – Peki, lütfen bitirin.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Dilovası’nda çöp tesisinin kapatılması kararını o zaman Savunma Bakanıyken Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk, bizzat beraber aldık. Bunların hepsi Dilovası halkı tarafından da, Yavuz Selim, Hürriyet halkı tarafından da, Halıdere halkı tarafından da, Alikahya halkı tarafından da, İzmit halkı tarafından da biliniyor. Ama şunu özellikle söylemek durumundayım: Ya, benin oraya gitmeme Hacıhızır Mahallesi’ndeki, Veliahmet Mahallesi’ndeki vatandaşın sözünü dinlememe, sesini dinlememe 2 kişi itiraz etti. Biri müteahhit, biri de CHP İl Başkanıyla şimdi de Haydar Akar. Ya, böyle bir şey olabilir mi? Bir milletvekilinin en temel görevi halkın sesine kulak vermek değil mi? Yani buna niye itiraz ediyorsunuz? Buna itiraz edecek bir şey olamaz.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Son olarak şunu ifade edeyim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, son bir cümle ifade edeyim, bu polemiği bitireceğim, müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Mikrofonunuzu açmadan, buyurun.

Sayın Işık, iki dakika süre verdim yerinizden. Yani bu konu artık bütçe görüşmelerinde Meclisin bu kadar da zamanını almamalı. Yani toparlamanız gerekiyor. Lütfen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Çok önemli konu Sayın Başkan, Türkiye duysun, çok önemli konu.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, burada tartışmayı başlatan ben değilim.

BAŞKAN – Buyurun siz kayıtlara geçirin.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Ama bu tartışma Kocaeli halkının bir sorunun çözümüyle ilgili bir tartışmadır. 5 tane soru soruldu, 5 sorunun 5’ine de çok net cevap verdim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – En son Yavuz Selim ve Hürriyet’e giden 2 milletvekili yanı yanayız. Bizden daha sonra bir milletvekili gittiyse söylesin. Cumhuriyet Halk Partisinin 3 vekili var, acaba hangisi benden sonra, 25 Kasımdan sonra Gebze Yavuz Selim ve Hürriyet mahallerine gitti?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sen bütçeye gelmiyorsun, biz buradayız ya! Biz buradayız, sen gelmiyorsun ki buraya. Biz de gideceğiz şimdi bırakınca.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İki: Sayın Başkan, bakınız “Veliahmet Muhtarı bizi dinlemedi.” diyor. Hayır, Veliahmet halkı da geldi toplantıya, Hacıhızır halkı da geldi. Önce Veliahmet Mahallesi’nden gelen insanları dinledik, orada yüzlerce şahit var. Yani yüzlerce şahidin olduğu bir şey nasıl inkâr edilir? Bunu anlamış değilim. Ya arkadaşlar, lütfen halka kulak verin. Bir kişinin iki kişinin lafıyla burada siyaset yapılmaz. Meclis Genel Kurulunun gündemi bir kişinin iki kişinin lafıyla meşgul edilmez.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Işık, teşekkür ederim, sağ olun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Niye bu kadar gerildi anlayamadım ya? Nerede rant, o orada.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sayın Başkanım, sataşma var, 69’a göre söz istiyorum.

BAŞKAN – Siz niye istiyorsunuz?

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Demin Haydar Bey konuşurken Fikri Bey’i kastederek “Yanındaki milletvekiliyle birlikte” diye…

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Kocaeli Milletvekili olarak ben de istiyorum.

BAŞKAN – Lütfen, değerli arkadaşlarım, bakın, bu konuyu Kocaeli halkı yeterli bir şekilde takip ederler…

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sayın Başkanım, rica ediyorum, lütfen, 69’a göre sataşma var, söz istiyorum.

BAŞKAN – Size de yerinizden bir dakika söz veriyorum, açıklamada bulunun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz de istiyoruz.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Tamam, bize de vereceksin Başkanım.

BAŞKAN – Yani böyle bir usul yok değerli arkadaşlarım. Benim iyi niyetimi de lütfen arkadaşlarımızın, her birinin sahiplenmesini rica ediyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Detaya girecek şimdi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yani burada bir bütçe görüşmesini yürütürken sayın milletvekilleri arasındaki bir tartışma bu Meclisin çok da fazla konusu olmamalı ya da bu şekilde makul kalmalı.

Buyurun Sayın Şeker.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum.

Ben fazla konuşmayacağım.

BAŞKAN – Lütfen, iyi olur.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Ama ben şunu Haydar Bey’e öneriyorum: Haydar Bey konuşsun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ben de söyleyeceğim.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) –Bu konu, bahsedilen konu gazetede yayınlandıktan sonra arka kısımda oturuyordum, Haydar Bey kendisi de geldi yanıma ve bana aynen şu ifadeyi kullandı, dedi ki:

“İlyas Bey, o mahallede ciddi bir problem var, burası riskli alan da ilan edilmiş, siz iktidar partisi milletvekili olarak bununla gidin bir ilgilenin de bu problemi ortadan kaldıralım.”

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İlgilendik, ne oldu Haydar, ilgilendik.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kendileri söyledi, ben kendisine teşekkür ediyorum. Konuşsun, konuştukça Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli’de oy kaybediyor. Milletvekili olduğu zaman yüzde 30’lara yakın bir rakamla başladı, şu anda yüzde 20’lerde.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Onu Bülent söyledi, Çanakkale’de gömülmüş.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Devam etsin, yüzde 15’lere kadar gidecek.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Akar, siz de bir dakikada toparlayın, kapatıyorum, artık bu konuda söz vermiyorum ama sizden ricam toparlayın.

Değerli arkadaşlarım, konu başka yerden başka yerlere geldi yani rica ediyorum hepinizden.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ben konuştuğum zaman Kocaeli’nin problemlerini konuşuyorum. İlyas Bey, Bülent Turan’a o fikri sizin verdiğinizi de biliyorum ama Bülent Turan’ın Çanakkale’deki oy oranlarına baktım, 2011’de gidince gümlediğini gördüm orada da.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Ben biliyorum, hepsini biliyorum. Sen yeter ki konuş, sen konuştukça biz kazanıyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Şimdi, evet, ben geldim, size dedim ki: “İlyas Bey, Büyükşehre karşı çıkmışsınız. Fikri Bey Bakanlar Kurulunda karşı…”

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Müteahhidi savunuyorsun Haydarcığım ya! Müteahhidi savunuyorsun ya!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ben müteahhidi falan savunmuyorum Fikri Bey, yanlış bakıyorsunuz olaya. Savunmuyorum, bir dakika, anlatayım olayı.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Müteahhidi savunuyorsun Haydar Bey.

BAŞKAN – Karşılıklı değil Sayın Akar, Genel Kurula hitap edin, toparlayalım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Fikri Bey Bakanlar Kurulunda daha önce bunu yaptırtmamış, müteahhit olayın içinde yok şu anda. Ben müteahhidi tanımam, bilmem.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Haydar, konuştukça batıyorsun.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Evet imzalamadım, Bakanlar Kurulunda imzalamadım, doğru.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bakın, İlyas Bey’den rica ettim.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Yeter ki konuş; sen konuş, CHP’nin oyu düşüyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bir milletvekili arkadaşınızı ikna ediyor, Cumhurbaşkanına imzalatıyor bunu ama Fikri Bey daha defalarca gelmesine rağmen imzalatmıyor bunu. Kendi aralarında müthiş bir mücadele var, arkasında başka bir plan da var, başka plan var.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sen konuştukça CHP’nin oyu düşüyor, konuşmaya devam et.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Belediye onaylıyor, Fikri Bey onaylamıyor. İlyas Bey onaylıyor, diğer milletvekili onaylamıyor. Arkadaki plan başka arkadaşlar, o planlarda SOCAR’a, Liman’a… Oradaki, Kocaeli’ndeki rant ilişkilerine girmek istemiyorum, özele girmeyeceğim ama arkadaki plan farklı.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sen yeter ki konuş.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Fikri Bey, size hakkımı helal etmiyorum. Niye helal etmiyorum biliyor musunuz? Size “FETÖ’cüydünüz.” dediğim için benden 8.400 lira tazminat aldınız, helal etmiyorum bu hakkımı size.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım , şimdi bu sataşmaya cevap vermeden bu iş olur mu?

BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlar…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, 69’a göre söz istiyorum.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, hayır. Şöyle yapacağız, bakın, bu konu…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Şimdi, bakın, “FETÖ’cü” ifadesi…

BAŞKAN – Sayın Işık, bir dinler misiniz lütfen beni. Ben yine söz vereceğim size.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Peki.

BAŞKAN – Son defa söz vereceğim, yerinizden vereceğim çünkü bu konu, konuştuğumuz bütçe konusunun dışında bir konu değerli arkadaşlarım. Ben yerinizden açıyorum, lütfen tamamlayarak bitirin. Bundan sonra da kimse de söz…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun efendim, açıyorum ben.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İfade ağır bir ifade, kürsüden söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun, açıyorum mikrofonu Sayın Işık. Bakın, ben sizin açtım mikrofonunuzu, buyurun; ha buradan, ha oradan.

Toparlayalım ama lütfen, rica ediyorum.

Buyurun.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, bakınız, bir suçluluk psikolojisinin bir dışa yansımasını gördük. Ya, Fikri Işık kim? 15 Temmuz gecesi bu hain darbe girişiminin püskürtülmesi için darbe girişiminin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, ilgili bakanlarımızla sabah saat on bire kadar, on ikiye kadar bir dakika boş durmadan mücadele eden ve bu hain girişimin akamete uğratılması için Millî Savunma Bakanı olarak her türlü gayreti gösteren arkadaşınız. Ve bu gayretin sonucunda da Allah’a hamdolsun bu akamete uğramıştır, bütün bir milletin sokağa çıkması ve tek yumruk olması sayesinde bu akamete uğramıştır. En son Fikri Işık’ın belki en önemli…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, bitirmek istiyorum, lütfen.

BAŞKAN – Lütfen toparlayın ve lütfen sataşmaya da yol açmadan toparlayın.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Fikri Işık’ın bu darbe girişimindeki belki en büyük hizmeti de en son, bu hain FETÖ’cü teröristler darbenin başarısız olduğunu anladıkların anda Akıncı Üssü’nden 3 tane CASA uçağıyla kaçmak için teşebbüste bulundu ve onu ben haber alır almaz Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla irtibata geçtik ve pistleri bombalatarak bu hainlerin kaçmasını engelledik. Şu anda bu hainler adalete hesap veriyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Hayır, bitireceğim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, lütfen, son bir cümle…

BAŞKAN – Son bir cümleyle toparlayın Sayın Işık.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, bakınız, eğer siz bu adama FETÖ’cü derseniz, bu adam da, Fikri Işık da sizi mahkemeye verir, yargı da sizin haksız yere bu ifadeyi kullandığınızı tescil eder ve sizi tazminata mahkûm eder. Ya, Haydar Bey, niye bunu gündeme getirdin?

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Işık.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Peki, teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.