banner341

İZAYDAŞ kendini böyle savundu

İZAYDAŞ kendini böyle savundu
15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00

banner32
banner313

Son dönemde çevreye yaydığı çöp kokusu nedeniyle sık sık gündeme gelen İZAYDAŞ'a karşı Alikahyalılar, "Anti İZAYDAŞ" grubu kurmuş ve eylem yapmaya başlamıştı. İZAYDAŞ’tan gelen tepkilere yöneli çıklama yapıldı. Yapılan açıklamada çöp kokusu ve diğer eleştirilerle ilgili konulara değinildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde İZAYDAŞ Solaklar Evsel Atık Düzenli Depolama Alanındaki koku problemi ile ilgili şikâyetler, yanlış ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İZAYDAŞ, 1996 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. İZAYDAŞ’ın kurulma amacı; Çevre Kanunu’na uygun olarak evsel ve endüstriyel atıkların bertarafını sağlamaktır. Bu çerçevede İZAYDAŞ Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan bu atıkların bertarafını sağlarken diğer taraftan elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Öncelikle şu bilgiyi net bir şekilde ifade etmek gerekir ki; şikâyetlere konu olan kokunun kaynağı hiçbir şekilde yakma tesisi değil, evsel atıkların yani evimizden çıkan çöplerin düzenli depolandığı alanlardır.

Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ olarak öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, düzenli depolama alanlarımıza sadece ilimizden her gün 2 bin tona yakın evsel atık (çöp) gelmektedir. Belediye hizmet araçları ile tarafımıza ulaşan bu atıklara anında müdahale edilerek serme ve sıkıştırma işlemi uygulanmaktadır. Ardından üzeri örtü toprağı ile örtülmektedir. Bu süre zarfında havaların da ısınması ile birlikte tesislerimizde insan sağlığını etkilemeyen bir koku (çöp kokusu) oluşmaktadır. İZAYDAŞ tesisleri içerisinde oluşan bu koku evsel atıkların dökme, serme ve sonrasında aşırı sıcakların etkisiyle çürümesi sonucunda ortaya çıkan kokudur. İZAYDAŞ olarak, Alikahya bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın artan şikâyetleri üzerine, yoğun çabalarımızın yanında kokusuzlaştırma çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir.

Üç vardiya ve 7/24 esas alınarak çalıştırılan evsel atık düzenli depolama alanlarımıza başka bir ilden evsel atık (çöp) kabulü yapılmamaktadır. Ayrıca yurt dışından ne evsel atık düzenli depolama alanlarımıza ne de endüstriyel atık yakma tesisimize atık kabul edilmemektedir.

Evsel atık (çöp) sahasının çevresine kurulan koku bariyeri sistemi ile kötü kokunun yayılması önlenmeye çalışılmaktadır. Koku bariyer sisteminin yanında ikinci koku önleme sistemi de devreye alınmıştır. 80 metre yatay, 30 metre dikey su püskürtme kapasitesine ve 10.000 m² etki alanına sahip olan reaktif fan sisteminde kullanılan koku ürünü ile çevreye, atmosfere ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kokusuzlaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bütün bu aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalar bu şikâyetleri minimum seviyelere indirmiştir. Sonuç olarak çürüyen evsel atığın (çöpün) güneş ve nem ile birlikte kokması doğaldır. İZAYDAŞ şimdiye kadar aldığı tedbirler ve denediği metotlarla kokunun minimum seviyede oluşmasını sağlamak için çaba sarf etmektedir. Kokunun önlenmesiyle ilgili dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip edilmekte, oluşabilecek yatırım maliyetinden hiç bir şekilde kaçmadan çözüm potansiyeli olan yöntemler denenmektedir. Ayrıca konu ile ilgili üniversite ve uzmanlarla birlikte çalışılmaktadır. Sosyal açıdan da mümkün olduğu kadar tüm komşularını tesislerinde ağırlayarak kokunun insan sağlığı açısından zararsız olduğunu anlatmaktadır.

Özellikle komşu mahalle ve köylerden gelen şikayetlerde görülmektedir ki; kokunun bacadan çıktığını ve sağlığa zararlı olduğunu düşünülmektedir. Yukarıda da izaha edildiği üzere konunun kaynağı yakma tesisi değil, evsel atık depolama sahasıdır. Bilgi edinmek üzere İZAYDAŞ tesislerine gelen tüm ziyaretçilere şeffaf bir şekilde bilgi verilmekte ve tesisler gezdirilmektedir. Gerçekleşen tüm iş ve işlemler gösterilmektedir. Bu geziler sonucunda ziyaretçilerimiz memnuniyet duyarak, özverili çalışmalarımızı tebrik etmekte ve olumlu görüşlerle tesislerimizden ayrılmaktadırlar. Mevcut evsel atık depolama alanlarının önümüzdeki yıllarda dolacak olması yeni bir tesis kurma arayışını da gündeme getirmiştir. Düzenli depolama alanlarından vazgeçerek modern ve ülke vizyonuna yakışır bir evsel yakma, enerji üretim tesisi projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmaktadır. Farklı bir yerde bu tesisinin devreye alınması ile birlikte Kocaeli’nde evsel depolama alanları tarih olacak ve koku problemi de tamamen ortadan kalkacaktır.

İZAYDAŞ’ın evsel düzenli depolama alanlarında atıklarını boşaltan belediyelere ait çöp kamyonlarının tekerlekleri için çevre ve insan sağlığına gelebilecek zararları engellemek amacıyla yıkama ünitesi de revize edilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Araçların tekerlekleri basınçlı su ile otomatik olarak yıkanmakta ve temizlenmektedir.

İZAYDAŞ kanun ve yönetmelikler zorunlu kılmadığı halde zaman zaman tesis çevre bölgesinde de çevresel etki analizi çalışmaları yapmaktadır. 2011 yılında “İZAYDAŞ Atık Yakma Tesisi Dioksin-Furan Emisyonlarının Çevresel Etkilerinin Araştırılması” projesi başlatılarak baca gazı, tesis çıkış atık su ve tesis civarındaki toprakta farklı zamanlarda ölçümler yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında; Ekim 2011, Mart 2012 ve Ocak 2013 tarihlerinde, tesisin etki alanında belirlenmiş 24 farklı noktadan 48 adet toprak numunesi alınmıştır. TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizlerin sonuçlarında atık yakma sırasında baca gazı emisyonlarının yönetmelik sınır değerlerinin altında olduğu, toprak numuneleri sonuçlarının ise “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında sınır değerin çok altında olduğu tespit edilmiştir. 2018 yılında içinde TÜBİTAK MAM ile yapılan sözleşme çerçevesinde yeni bir çevresel etki değerlendirmesi çalışması başlatılmış olup bu proje kapsamında; İZAYDAŞ tesis çevre bölgesinde rüzgar yönleri esas alınarak farklı yön ve noktalardan alınacak toprak, hava, sebze ve meyve numunelerinde kirlilik analizi yapılarak çevreye olan etkilerimiz bir daha kamuoyuna sunulmak üzere raporlanacaktır.

İZAYDAŞ, yönetmelik gereği periyodik olarak yaptırması gereken baca gazı dioksin – furan analizlerini düzenli olarak yaptırmakta ve raporlamaktadır. En son 2018 yılı Ağustos ayında raporlanan analiz sonuçlarında İZAYDAŞ yakma tesisinin yönetmeliklere uygun şekilde çalıştırıldığı ve çevre ve insan sağlığına zarar vermediği görülmektedir. Ağustos 2018 raporunda yakma tesisi baca dioksin-furan miktarının 0,0042 mg/Nm3 değeri ile yönetmelik sınır değerinin 25 kat daha az çıktığı belirlenmiştir. İZAYDAŞ tehlikeli atık yakma tesisinde ise dört ayrı arıtma sürecinden geçen baca gazı emisyonlarının sürekli ölçümü yapılmakta, ilgili kayıtlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak takip edilmektedir. Ayrıca şeffaık ilkesi gereği tüm günlük emisyon değerleri www.izaydas.com.tr adlı web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktad

İZAYDAŞ 300’e yakın çalışanı ile 22 yıldır tesislerini tüm teknik gerekliliklere uygun olarak titiz bir şekilde işletmekte, insana ve çevreye duyarlı davranmaktadır. Bu kapsamda çalışanlarına yasaların tanımladığı zorunlu kontrollerin yanında detaylı sağlık taraması yapmaktadır. Ayrıca her yıl işletme çalışanlarımıza düzenli olarak ağır metal tetkikleri yapılmaktadır. Bugüne kadar hiçbir çalışanımızda ve emekli olanda kayıtlı bir meslek hastalığına rastlanmamıştır.

olarak çalışmalarımızı ve tüm faaliyetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya özen gösteriyor ve önemsiyoruz. Her yıl ortalama 5000 kişiye tesislerimizin faaliyet ve çalışmalarını yerinde aktarmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesisimize gelerek yerinde bilgilendirilen ziyaretçilerimiz, İZAYDAŞ’ın başka yere taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığını kendi gözleriyle görmekte ayrıca tesisimizdeki faaliyetlerin kent için ne kadar faydalı ve büyük bir hizmet olduğunu ifade etmektedir. Görüldüğü üzere İZAYDAŞ yönetmelikler gereği bağımsız kuruluşlar ve ziyarete gelen halkımız tarafından her zaman denetimlere tabidir. Denetimler ile çıkan analiz sonuçları göstermektedir ki, İZAYDAŞ iyi işletilen bir kurum ve Türkiye’nin en önemli atık bertaraf tesisidir.

Çalışmalarımızı tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getirerek şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Hem TÜBİTAK tarafından hem de bağımsız diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçlarını bugüne kadar kamuoyu sürekli paylaştık. Bundan sonra da paylaşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde çevreci yaklaşımla işimizi gereği gibi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak evsel depolama alanlarımızdan ve tesisimizin bacasından insan ve çevre sağlığını tehdit ve rahatsız edecek bir gaz çıkışı söz konusu değildir. Komşularımızın İZAYDAŞ hakkındaki endişelerinin bilimsel veriler ışığında yersiz olduğunu hatırlatarak şeffaflık politikamız gereği tesisimizin kapılarının tüm halkımıza her zaman açık olduğunu belirtmek isteriz. Son beş yılda tesislerine 50 binden fazla ağaç diken ve bakımlarını düzenli bir halde yapan bir kurum olarak bir yandan evsel ve endüstriyel atıkları bertaraf ederken diğer yandan vazgeçilmez temel ilkemiz olan çevre ve insan sağlığına da zarar vermeden projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyor ve saygılar sunuyoruz…


İlgili Galeriler
banner29
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cühelâ - 10 ay önce
Tutturmuşsunuz insan sağlığını etkilemiyor diye. İnsanlar bir pazar günü yatak odalarina kadar dolmuş çöp kokusu içinde uyanıyorlar. bu insan psikolojisini etkiliyor sağlığını etkilemese ne olur.
Avatar
İzmitli - 10 ay önce
Ya kardeşim siz insanları geri zekalı mı zannediyorsunuz? Evimizde kapı pencere açamıyoruz. Sen neyden bahsediyorsun. Bu cevap yazısı baştan aşağı fasa fiso.
Kütahyalı amca sabah namazına camiye giderken köpekler saldırıyor. Amca kaçmayı başarıyor ve belediyeyi arıyor. Belediye köpekleri topluyor.
2 gün sonra yaşlınamca camiye giderken bir de ne görsün aynı köpekler yine aynı sokakta serbest.
Hemen belediyeyi arıyor. Aldığı cevap ise “ amca biz köpekleri kosırlaştırdık” oluyor.
Bunun üzerine yaşlı amca “ köpekler beni s.... demedim ki , köpekler beni ısırıyor dedim” diyor.
Biz koku var diyoruz onlarda İzaydaş’ ı meth ediyorlar. Biz İzaydaş’ın nasıl tesis olduğunu biliyoruz sen kokuya ne yapacaksın onu söyle.
Avatar
Ersoy Kandemiroğulları - 10 ay önce
Kocaelili artık hakkını arıyor,çevre il müdürü başta tüm kurum amirlerine ve milletvekilleri ile çöp fabrikası sever belediye reislerine duyurulur!
Avatar
İzmitli - 10 ay önce
Fikri IŞIK'ın Siyasi kararla oy kaygısıyla provakatörlerden korkarak kapattırdığı Gebze Dilovası Çöp depolama alanıda açılmalı,İZAYDAŞ'taki mevcut Çöp depo alanının yetmediği söyleniyor. Yapılacak olan Evsel Çöp yakma fabrikasıda çorak verimsiz olan bu arazide yapılmalı ,zaten buraya milyonlar harcanarak yeni çöp depo alanları yapılmış kapatılması ile harcanan paralar boşa gitmiş. SARAÇ ve Avanesinin başarısız olduğu söyleniyor zaten fabrikayıda doğru,dürüst işletemiyorlarmış,Recep Bilal ŞENGÜN dönemi yükselme ivmesi yakalayan İZAYDAŞ düşüşteymiş artık.
Embesil işletme müdürüde ŞENGÜN yönetimi dönemi kırılan rekorları ekarte etmek için saçma rekor denemeleri ile İZAYDAŞ'a çeşitli zararlar veriyormuş,operatörlerin bu denemelerde patlama yaşatıkları ve ölüm tehlikesi atlattıkları oluyormuş.